Does Surrounding Really Influence Characters

beautiful thought hindi
Ramayan mein do aise vyakti the…ek Vibhishan aur ek Kaikeyi…Vibhishan Ravan ke raaz mein rehta tha phir bhi nahi bigda…Kaikeyi Ram ke raaz mein rehti thi phir bhi nahi sudhri!! Taatparya…Sudharna ewam bigadna kewal manushya ke soch aur swabhaw par nirbhar hota hai…
Does Surrounding Really Influence Characters
3 (60%) 1 vote